פתרון חידת המוסד 2018

42006b67ecce552d2d4f180e02dc0ffc.png

הפתרון לחידת המוסד 2018

חידון המוסד ()קוד מורס לגיוס לארגון המוסד ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *